Kenyataan PDPA

Di bawah peraturan hospital swasta dan klinik perubatan Section12 (1) dan (1A)/(a), setiap pemegang lesen hospital, klinik perubatan atau pertubuhan Hospital perlu menjalankan dokumentasi yang betul dan pengesahan tepat identiti seseorang untuk memastikan penjagaan perubatan dan rawatan diberikan kepada pesakit yang betul. Langkah yang munasabah perlu diambil dan proses dilaksanakan bagi memastikan rekod adalah tepat, lengkap dan terkini sebagaimana perlu bagi tujuan yang akan digunakan. Oleh itu, oleh undang-undang, pengumpulan, penggunaan dan pendedahan kad pengenalan apabila mendapatkan rawatan perubatan di hospital, klinik perubatan atau pertubuhan penjagaan kesihatan diperlukan.

Akta Perlindungan data peribadi (PDPA) melindungi data peribadi anda di samping membolehkan organisasi menggunakan data anda secara munasabah untuk berkhidmat kepada anda.

1) APAX Medical & klinik estetik sebagai klinik perubatan berdaftar, menghormati dan memastikan data anda selamat oleh:
• menghadkan akses kepada doktor sahaja dan kakitangan penjagaan kesihatan yang terlibat dalam penjagaan anda, dan
• menjalankan pemeriksaan berkala untuk memastikan hanya orang yang diberi kuasa untuk mengakses data anda.

2) data yang diminta daripada anda mungkin termasuk yang berikut:
• Maklumat peribadi anda seperti nama, jantina, data kelahiran, kad pengenalan, pasport atau nombor peribadi lain yang boleh dikenal pasti;
• Maklumat hubungan anda seperti nombor telefon, alamat surat-menyurat, alamat e-mel; Dan
• Maklumat kad kredit atau Debit anda, maklumat penghantaran dan pengebilan, termasuk nama Pemegang Kad, nombor kad, alamat bil dan tarikh luput.
• Data peribadi tertentu terutamanya berkaitan dengan maklumat peribadi anda, maklumat kenalan dan sejarah perubatan terdahulu diperlukan untuk perkhidmatan tertentu. Maklumat di atas yang dikumpul akan hanya oleh kami untuk menyediakan perkhidmatan kami kepada anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada membuat temujanji dan pengesahan, melayan anda semasa di klinik kami, menjawab pertanyaan anda, dan untuk memudahkan pembayaran produk dan perkhidmatan anda. Walaupun anda boleh memilih untuk menahan maklumat tertentu, anda mungkin tidak dapat menggunakan sebahagian daripada perkhidmatan kami jika kami tidak mempunyai maklumat

3) anda mempunyai jaminan penuh kami bahawa data peribadi anda tidak akan didedahkan kepada mana-mana pihak ketiga melainkan jika dibenarkan oleh undang-undang tempatan yang berkenaan, dan dikehendaki oleh undang- Untuk apa-apa soalan yang anda mungkin mempunyai perkara ini, sila berasa bebas untuk e-mel kepada kami di [email protected]/apax

4) untuk garis panduan Penasihat lanjut mengenai PDPA untuk Kad Pengenalan oleh Suruhanjaya perlindungan data peribadi Singapura, sila rujuk di sini. Rujuk seksyen 3.4 di muka surat 5.

Request a CallBack

Get in touch with us with any questions, pricing, or bookings.

Or give us a call at +65 6769 6007 | WhatsApp us +65 9855 3022