Penafian

Maklumat dan nasihat yang diterbitkan pada atau disediakan melalui laman web perubatan APAX tidak bertujuan untuk menggantikan perkhidmatan profesional kesihatan yang terlatih atau sebagai pengganti untuk nasihat perubatan pakar perubatan.

Pengguna harus berunding dengan doktor dalam semua hal yang berkaitan dengan kesihatan atau kesihatannya, dan terutamanya berkenaan dengan apa-apa gejala yang mungkin memerlukan diagnosis atau rawatan perubatan.

APAX Medical Pte. Ltd. tidak membuat sebarang representasi atau jaminan berkenaan dengan apa-apa maklumat yang ditawarkan atau disediakan pada atau melalui laman web klinik perubatan APAX mengenai rawatan, tindakan atau permohonan ubat. Tidak ada klinik perubatan APAX, atau mana-mana doktor dan kakitangan kejururawatan akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, berbangkit, khas, teladan, atau lain-lain yang timbul akibat daripadanya.

Sila ambil perhatian bahawa perkhidmatan, harga dan maklumat lain yang ditemui di laman web klinik perubatan APAX mungkin tidak 100% tepat kerana Laman web ini dikekalkan pada sela masa yang ditetapkan sahaja. Untuk maklumat terkini dan harga, pembaca tapak harus memanggil klinik secara langsung untuk maklumat yang paling terkini. Pengurusan klinik mengekalkan hak untuk mengubah maklumat atau harga tanpa terlebih dahulu mengemaskini maklumat di laman web pada setiap masa.